Oplysninger om Jens Nielsen

(Research):Der er noget galt med fødsel/død. Hans svarer i hvert fald ikke til ham, der fremgår af http://medlem.spray.se/Wulff2/Personer/default.htm med den samme dødsdato.
 
 
Fra skiftet efter brigader W. Halling til Dronninglund og Dronninggård.
 
B 1 - 887.
 
 
 
Nummereret fortegnelse med navne på gårde og fæstere samt dato for fæstebrevet er her tilføjet oplysning om hartkorn med mere fra jordebog for Dronninglund og Dronninggård til maj 1794, hvor samme numre er brugt. I tilfælde af divergenser er alle navne medtaget.


Fæstebreve udstedt til.

1794 Jens Nielsen på Lille Glinvad.

Siderne er lavet den 3-okt-2009 med GEDHTanc Version 2.45.1   © 2009