Oplysninger om Ole Sørensen Myhre

(Research):
uddrag af Sundsholmeren no. 24 - april 1989 side 3
For at få rede på familieskabet må vi bevæge os tilbage i tiden og til den nordlige del af Øster Hassing sogn i Kjær Herred til gården Myren. Den ligger i de i tidligere tid afsides liggende mosestrækninger ved Geråen. I vintertiden har stedet været vanskeligt at komme til, og man har i en vis del af året selv måttet sørge for en væsentlig del af de daglige fornødenheder.
Her i disse moseegne har der langt ned i tiden været store skove af blandingsskov med mange store egetræer. Opgravning af egetræ i mosen og hjortegevirer ved Geråen viser med alt tydelighed dette.
Gården Myren nævnes allerede i matrikulen af 1664, og den bestod af et hus uden hartkorn hørende til godset Vraa. Under de vekslende ejere af godset har Myren været fæstegård under godset.
Først omkring 1800 overgår Myren til selveje, idet fæsteren Ole Sørensen i 1799 købte Myren til selveje. Skødet er underskrevet Vraa 24. juni 1798 af M.A.D. Holck.

Siderne er lavet den 3-okt-2009 med GEDHTanc Version 2.45.1   © 2009