Oplysninger om Niels Rasmussen

(Research):
Fra skiftet efter brigader W. Halling til Dronninglund og Dronninggård.
 
B 1 - 887.
 
 
 
Nummereret fortegnelse med navne på gårde og fæstere samt dato for fæstebrevet er her tilføjet oplysning om hartkorn med mere fra jordebog for Dronninglund og Dronninggård til maj 1794, hvor samme numre er brugt. I tilfælde af divergenser er alle navne medtaget.

170, Ringsted brønd, Niels Rasmussen, 24. april 1768, 2-2-0-2 tdr.

Siderne er lavet den 3-okt-2009 med GEDHTanc Version 2.45.1   © 2009